- Lokalt - Enkelt - Effektivt - Prisvärt

Om företaget

Vår affärsidé är att...

 

…vara en enkel, effektiv och prisvärd samarbetspartner.

 

Inom tillverkning och lego för kunder i hela Sverige

Inom fastighetsförvaltning, fastighetsunderhåll i Ljungby kommun.

Service och reparationer av gräsklippare, grönytemaskiner och mopeder, m.m.

 

Våra kunder är: Industrier, tillverkande företag, fastighetsägare, kommuner, förvaltningar och privatpersoner.

 

Vår miljöpolicy är att...

- Minska miljöeffekterna från vår verksamhet.

- Förbättra verksamheten ur miljösynpunkt.

- Påverka leverantörer och samarbetspartners till miljövänliga val.

- Att följa lagstiftning och samhällskrav.

 

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

 

Tummens i Ryssby

Besöksadress

Telegatan 3

341 76  Ryssby

Postadress

Storgatan 8

341 76  Ryssby

Kontakt

Christer Johansson

Tfn 076-811 66 61

E-post: krillebox@yahoo.se

 

www.tummens.se

Copyright  ©Tummens i Ryssby 2018